نمایش دادن همه 6 نتیجه

مرکز کنترل اعلام حریق بیست و هشت زون آریاک مدل ACT-28

5,250,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق بیست و هشت زون آریاک مدل ACT-28 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز

مرکز کنترل اعلام حریق بیست و چهار زون آریاک مدل ACT-24

5,050,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق بیست و چهار زون آریاک مدل ACT-24 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز

مرکز کنترل اعلام حریق شانزده زون آریاک مدل ACT-16

4,650,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق شانزده زون آریاک مدل ACT-16 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز وزن :

مرکز کنترل اعلام حریق چهار زون آریاک مدل ACT-4

3,450,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق چهار زون آریاک مدل ACT-4 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز وزن :

مرکز کنترل اعلام حریق دو زون آریاک مدل ACT-2

3,250,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق دو زون آریاک مدل ACT-2 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز وزن :

مرکز کنترل اعلام حریق تک زون آریاک مدل ACT-1

3,160,000 تومان
مرکز کنترل اعلام حریق تک زون آریاک مدل ACT-1 نام : مرکز کنترل اعلام حریق جنس : فلز وزن :